Lukk

NMK Forvaltning

 Østlandet (NO1)Sørlandet (NO2)Midt-Norge (NO3)Nord-Norge (NO4)Vestlandet (NO5)
Estimert hittil i sep 20236,62 øre/kWh76,70 øre/kWh18,43 øre/kWh14,72 øre/kWh6,52 øre/kWh
aug 202328,50 øre/kWh93,50 øre/kWh27,25 øre/kWh22,00 øre/kWh28,50 øre/kWh
jul 202346,99 øre/kWh86,85 øre/kWh36,71 øre/kWh23,31 øre/kWh47,51 øre/kWh
jun 202394,75 øre/kWh123,50 øre/kWh32,25 øre/kWh24,00 øre/kWh94,75 øre/kWh
mai 2023101,00 øre/kWh103,50 øre/kWh42,25 øre/kWh24,00 øre/kWh101,00 øre/kWh

NO4, pris fritatt for MVA.
NO1,NO2,NO3,NO5, pris er inkl MVA.

BYTT TIL NMK Forvaltning
SPAR PENGER

STØTT DIN LOKALE KLUBB!

BESTILL NMK FORVALTNING

Avtalen er en kombinasjon av prissikret strøm og spotpris, som gir en samlet strømpris hver måned

Les mer om priser, prissammenligning og selve avtalen lenger ned på siden.

Lukk

Prissammenligning

Fyll ut informasjonen nedenfor og legg ved siste strømfaktura. Vi gjør en prissammenligning mot og kontakter deg når vi har resultatet.

Ditt navn:

Din mobiltelefon:

Din epost-adresse:

Fakturavedlegg:Inkludert i strømavtalen:

Gratis app som gir deg full kontroll

Fastbeløp: 48,75 kr/mnd

Samme strømpris hver time, hver dag hele måneden

For hver kWh du forbruker går 1 øre til din lokale NMK klubb

Samme strømpris for hver time, hver dag, gjennom hele måneden

Prisen settes etterskuddsvis, innen den 10. i påfølgende måned

Ingen bindingstid – ingen bruddgebyr

Elektronisk faktura gebyrfritt/ Papirfaktura 69 kr

Avtalen gjelder kun for privatkunder og forutsetter godkjent kredittvurdering

Viktig informasjon om din Angrerett

Som kunde har du 14 dagers angrerett fra den datoen du bestiller en strømavtale. Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, fyll ut dette angrerettskjemaet og returnere det til oss. Les også skjema for opplysning om angrerett før du bestiller.

Hvordan prises avtalen?

Avtalen prissettes på en todelt måte:

Den ene delen består av prissikret strøm (forhåndskjøpt strøm). Dette betyr at Kraftriket forvalter/administrerer deler av månedsprisen på strømregningen din.

Den andre delen følger spotprisen og markedsutviklingen for hver måned.

Merk av den delen som er prissikret (forhåndskjøpt) kan gi både positiv og negativ avkastning. Endelig pris fastsettes når alle markedsforhold er kjent for oss, og foreligger som regel 5-6 dager etter månedsslutt. I Kraftriket jobber vi hver dag for å oppnå en gunstig pris på avtalen, og forvaltningen foretas av vårt handelsmiljø. Antall kunder (volum) og tidspunktet vi kjøper inn kraften på, er avgjørende faktorer for hvor gunstig pris vil kan tilby deg. Dette varierer for hver måned.

"Gjennom den nye NMK Forvaltning avtalen får du en strømavtale som tidligere kun var forbeholdt store industrikunder, samtidig går det 1 øre pr kWh til din lokale NMK klubb. "

Heidi Næss

Generalsekretær

Dette påvirker prisen på NMK Forvaltning:

Vår kostnad for innkjøp av strøm

Positiv eller negativ avkastning på strømmen vi har kjøpt inn

Kostnader ved kjøp av elsertifikat

Merk at det ikke er mulig å kjenne til prisen for inneværende måned for avtalen. Et prisestimat for hvordan månedsprisen ligger an til å bli kan riktignok ses i appen vår, eller via Min side. Vår oversikt over historiske priser kan også gi en pekepinn på forventet pris.

Når prisen på avtalen er endelig fastsatt, gjelder denne for alle timer i den foregående måneden. Dette i motsetning til en spotprisavtale, der prisen varierer for hver time og for hver dag.

NMK Forvaltning kan derfor garantere for en pris som varierer langt mindre enn spotprisen. Du slipper pristopper når spotprisen varierer, men går samtidig glipp av eventuelle prisfall innenfor en måned.

Risiko

Prissikret (forhåndskjøpt) strøm gir ingen garanti for fremtidig positiv eller negativ avkastning. Kraftriket kan ikke garantere for en avtalepris som er lavere eller høyere enn markedsprisen (spotprisen).

Telefon-ikon

Telefon

Er det noe du lurer på? Ring oss, så hjelper vi deg med én gang. Tlf: 321 41 000

Epost-ikon

E-post

Send oss en e-post og motta et svar innen én virkedag.
E-post: nmk@kraftriket.no